Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

14 October 2019

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave: Artikel 1 - DefinitiesArtikel 2 - Identiteit van Bluespresso B.V.Artikel 3 - ToepasselijkheidArtikel 4 - Het aanbodArtikel 5 - De overeenkomstArtikel 6 - HerroepingsrechtArtikel 7 - Kosten in geval van herroepingArtikel 8 - Uitsluiting…

Lees meer
Pagina 1 van de 1