Maatregelen & Advies

tegen de financiële gevolgen door COVID-19 – Laatste update: 15-10, 11:01u

arrow Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid - NOW 3.0

NOW 3.0: Veranderingen per 1 oktober
De noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt per 1 oktober verlengd met 3 tijdvakken, elk met een duur van 3 maanden. Het eerste tijdvak zal betrekking hebben op de maanden oktober, november en december. Hierbij geldt nog steeds een minimale omzetverlies van 20% om in aanmerking te komen voor de regeling. Voor de tijdvakken in 2021 geldt een minimale omzetverlies van 30%. Het verhoogde percentage omzetverlies per 2021 is onderdeel van de afbouw van de vergoedingsregeling. De overheid geeft hierbij aan dat het belangrijk is dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de “huidige economische situatie”.

 

De belangrijkste wijzigingen van de NOW 3.0 zijn als volgt:

  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, vervolgens naar 60%. 

 

  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

 

  • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

 

  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

 

Het aanvragen van de NOW 3.0 kan op de website van het UWV. Naar verwachting zal dit mogelijk zijn vanaf 16 november.
Heeft u gebruik gemaakt van de NOW 1 (over de eerste aanvraagperiode: maart, april en mei 2020)? Dan kunt u naar verwachting 7 oktober de definitieve berekening aanvragen. Meer hierover leest u op de website van het UWV. 

arrow Definitieve berekening NOW 1 beschikbaar, vraag direct de extra steun aan die u nog tegoed had.

Heeft u gebruik gemaakt van de NOW 1 (over de eerste aanvraagperiode: maart, april en mei 2020)? Dan kunt u nu de definitieve berekening aanvragen. Het ontvangen NOW 1 bedrag was een voorschot van 80% op basis van het verwachte omzetverlies. Meer hierover leest u op UWV.nl.

arrow Update Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verlengd. Na 1 oktober kan de TVL nog maximaal drie keer worden aangevraagd, iedere keer telkens voor een periode van 3 maanden. De maximale vergoeding wordt hierbij verhoogd van €50.000,- naar €90.000,-. Het percentage omzetverlies om in aanmerking te komen zal, net zoals bij NOW 3.0, in stappen worden verhoogd. Voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december blijft het huidige percentage van 30% van toepassing. Ook dien u om in aanmerking te komen voor de regeling minimaal €3.000,- vaste lasten te hebben in drie maanden en moet de SBI-code van uw onderneming zijn opgenomen in de lijst met vastgestelde SBI-codes. Voor meer informatie hieromtrent kunt u terecht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op 20 oktober zal er een evaluatie plaatsvinden omtrent de zojuist aangekondigde maatregelen. De verwachting is dan ook dat we tot die tijd te maken zullen hebben met deze nieuwe maatregelen. Uiteraard houden we u op de hoogte wanneer er ontwikkelingen zijn.

arrow Tegemoetkoming Ondersteuning Zelfstandigen (TOZO)

De Tegemoetkoming Ondersteuning Zelfstandigen (TOZO) wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Deze regeling welke bij uw woongemeente kan worden aangevraagd biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. De eerder aangekondigde vermogenstoets is uitgesteld tot 1 april 2021. Voor alle voorwaarden en procedures kunt u het best terecht op de website van uw woongemeente.

arrow Uitstel van betaling Belastingdienst

De belastingdienst heeft een uitermate soepel invorderingsbeleid met een heel vriendelijk rentetarief bij uitstel. Vóór 1 oktober heeft u wellicht reeds uitstel verzocht conform de gestelde mogelijkheid. Is dat niet het geval, kijk op belastingdienst.nl of overleg met uw boekhouder. De terugbetalingstermijn van uitgestelde belasting is inmiddels verlengd tot drie jaar.

arrow Klein Krediet Corona (KKC) voor opstart horecaondernemingen

De Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) biedt extra ondersteuning voor kleine bedrijven die ten onder dreigen te gaan door de coronacrisis. Door tot 95% garant te staan voor leningen tussen de €10.000,- en €50.000,- hoopt het kabinet banken te stimuleren vlot en adequaat financieringen te verstrekken aan in de kern gezonde bedrijven, die financieel zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus.

De KKC zal een looptijd hebben van maximaal 5 jaar en een rente van 4%. Het eerste jaar is aflossingsvrij, vervolgens wordt er lineair afgelost. U betaalt wel 2% afsluitkosten.

Direct aan de slag
De overheid gaat tot maximaal €750 miljoen garant staan aan overbruggingskredieten. Er is dus een beperkt aanbod. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden.

U kunt het beste een beroep doen op de regeling bij de bank waar u al een zakelijk rekening hebt lopen. Soms accepteren banken uitsluitend bestaande klanten om snelheid te garanderen. Informeer eerst bij uw bank of zij nog de KKC kunnen aanbieden. Indien u hier een positieve reactie op ontvangt gaat u direct aan de slag.

Informeer bij uw bank naar de procedure. U kunt er wel rekening mee houden dat de navolgende documenten vaak vereist zijn. Denk aan het volgende:

 Recent Uittreksel Kamer van Koophandel

 Kopie identiteitsbewijs

 Jaarrekening 2018

 Jaarrekening 2019

 Mutatieoverzicht afgelopen 15 maanden

 

Maar kom ik wel in aanmerking?

Vaak worden de volgende voorwaarden gesteld:

 U ondervindt negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis

 Uw bedrijf heeft het afgelopen jaar winst gemaakt

 Uw bedrijf heeft een positief vermogen en omzet van minimaal €50.000,-  Uw bedrijf is opgericht vóór 1 januari 2019

 Uw bedrijf heeft niet meer dan € 250.000,- aan leningen (inclusief het aan te vragen KKC)

 Uw bedrijf heeft geen coronafinanciering of BMKB-C krediet aangevraagd en/of gekregen

 Uw bedrijf is zonder corona levensvatbaar Houd er rekening mee dat uw bedrijf maar één keer een beroep kunt doen op de KKC. Denk dus goed na over het leenbedrag. Bereken zorgvuldig hoeveel geld u nodig denkt te hebben. Houd bijvoorbeeld rekening met het aanvullen van voorraden.

 

Tot slot
Houd er rekening mee dat uw bedrijf maar één keer een beroep kunt doen op de KKC. Denk dus goed na over het leenbedrag. Bereken zorgvuldig hoeveel geld u nodig denkt te hebben. Houd bijvoorbeeld rekening met het aanvullen van voorraden.

arrow Verlagen van voorlopige aanslag

Wanneer u een lagere winst door de uitbraak van corona verwacht en nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting heeft. Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst. Voor de vennootschapsbelasting doet u dat via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

arrow Borgstelling MKB-kredieten

Borgstelling MKB-Kredieten De Borgstelling MKB-kredieten is een bestaande voorziening die is versoepeld en inhoudt dat het ministerie van Economische Zaken garant staat voor een deel van een krediet voor een bepaalde groep ondernemers. Zodoende kan een bank een ondernemer meer lenen dan op basis van het onderpand gebruikelijk is. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld te maken heeft met liquiditeitsproblemen door het Coronavirus.

U kunt gebruik maken van deze borgstelling door een lening aan te vragen bij een geaccrediteerde financier. Zij zullen de borgstelling aan u aanbieden. Hiervoor geldt wel een ondergrens van 50.000,- euro. Wanneer u minder dan 50.000,- euro nodig hebt kunt u ook een microkrediet aanvragen, hiervoor gelden de gebruikelijke voorwaarden.

Het borgstellingskrediet vraagt u niet aan. De geaccrediteerde financier vraagt deze te gebruiken. Neem daarom contact op met een financier. 

arrow Aanvragen uitstel van betalingen verhuurder

De uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen die hierbij getroffen zijn, raken u als horecaondernemer extra hard. Dit terwijl we te maken hebben met een maatschappelijk probleem die we gezamenlijk moeten oplossen. Het is dan ook niet ongepast om uw verhuurder te benaderen met de vraag hoe dit financieel de komende periode moet verlopen, en hierbij te sturen naar ofwel crediteren van in rekening gebrachte huurkosten ofwel komende betalingen uit te stellen. 

Neem contact op met je verhuurder, geef bij hen het volgende aan:

·      Dat u door het verplicht sluiten van uw onderneming in verband met de uitbraak van het Coronavirus geen inkomsten hebt.

·      Dat u om die reden (verwacht) niet in staat te zijn om aan je betalingsverplichtingen te voldoen.

·      Dat u daarom uw verhuurder, ook mede gezien het feit zij niet direct geraakt worden door het Coronavirus en deze crisis gezamenlijk aangepakt moet worden, verzoekt de betaling van deze maand ofwel te crediteren ofwel een regeling te treffen door bijvoorbeeld uitstel van betalingen. 

·      Voorbeeld brief (zie document: OPSCHORTING KOSTEN) kunt u gebruiken.

arrow Verlagen energiekosten en aanpassen van de voorschotnota

·         Haal al je koelingen en andere energie verbruikende opslagplekken leeg (noteer hierbij alle producten i.v.m. eventuele regeling vanuit de verzekering of de overheid).

·         Zet al deze koelingen en opslagplekken uit. 

·         Maak de ijsmachine schoon en zet deze uit. 

·         Pas je voorschotnota aan door contact op te nemen met je energieleverancier. Overleg met hen de genomen maatregelen en een passend termijnbedrag. Overleg ook met het een mogelijke betalingsregeling.

arrow Opschorten lopende aflossingen bij de bank of andere financiers

Verschillende banken hebben aangegeven dat zakelijke klanten hun lopende leningen niet hoeven af te lossen en tot een half jaar uitstel kunnen krijgen. Dit biedt direct ruimte in uw liquide middelen.

·           Neem contact op met de bank of andere financier waar u een lening heeft lopen die je aan het aflossen bent. 

·           Communiceer aan hen dat u gezien de huidige situatie van het sluiten van uw onderneming hen wilt verzoeken om de komende twee maanden de te betalen aflossing wenst op te schorten en deze aflossing aan het einde van de looptijd van de lening alsnog zal voldoen. 

·           Maak eventueel gebruik van deze voorbeeldbrief (zie bijlage: OPSCHORTEN BANK). Bellen is sneller. 

arrow Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

Deze regeling is vergelijkbaar met Borgstellingskrediet, echter specifiek afgestemd op middelgrote tot grote ondernemingen. Financiers kunnen hun garantieaanvraag voor de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) tot 1 april 2021, 17:00 uur indienen bij RVO. Aanvragen voor de GO-C kunnen tot 15 december 2020 worden ingediend. 

arrow Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Waaronder ondernemers in de horeca. Deze kredietfaciliteit voor ondernemers is bedoeld ter overbrugging van de coronacrisis periode.  

Wat zijn de voorwaarden? 
- Microkrediet, maximaal €25.000,- 
- Voor bestaande ondernemers (niet voor starters) 
- Looptijd: Maximaal 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden geen aflossing
- Deze aflossingsvrije periode kan verlengd worden naar 12 maanden
- Rente 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%
- Behandelkosten: € 275,- 
- In afwijking van artikel 7 van de algemene voorwaarden kan de klant na het eerste jaar boetevrij aflossen
- Gratis gebruik Qredits CrisisCoach 
- Algemene voorwaarden van Microkrediet zijn van toepassing

Neem contact op met Qredits wanneer u daar een lening hebt lopen met het verzoek gebruik te maken van de aangeboden maatregel.

arrow Bel met het algemeen informatienummer

Algemeen informatienummer: 0800-2117 

Het betreft een samenwerking tussen de KvK en ondernemersorganisatie die vragen beantwoorden over welke regelingen er bestaan en wat aanbevolen is. 

Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen opgesteld door Rijksoverheid per 14 oktober 2020

arrow Wij zijn geopend en staan voor u klaar.

Beste ondernemer,

Door de ontwikkelingen ten aanzien van COVID-19 heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd. Ondanks het feit dat het niet aan ons, de horecasector, heeft gelegen, zien de maatregelen wel toe op een groot deel van de horecabedrijven. De maatregelen grijpen diep in, zijn pijnlijk en vragen om direct anticiperen van ondernemers. Het kabinet spreekt over een situatie van enkele weken. Wij moeten echter mogelijk anticiperen op een verlenging daarvan en daarom zo snel mogelijk schakelen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard met ons contact opnemen op 075 – 655 57 97. Uiteraard staan wij voor u klaar en zullen wij de producten blijven beleveren zoals u van ons gewend bent. Ook hier volgen wij de richtlijnen op van het RIVM.

Wij adviseren u om de nodige stappen te ondernemen en het gehele team van Bluespresso BV wenst u ontzettend veel sterkte de komende periode!

 

Met vriendelijke groet,

Namens het team van Lavazza – Bluespresso BV

Maayk de Poorter

Algemeen Directeur 

Lavazza

 

Bluespresso B.V. • Ambacht 3 • 1511 JZ Oostzaan • The Netherlands

+31 (0)75 65 55 797 • [email protected] • www.lavazza-nederland.nl

KvK 37136907 • IBAN NL06 RABO 0316 5393 68 • BIC RABONL2U • BTW NL818643183B01

arrow Sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden, inclusief terrassen.

Bezorgen en afhalen blijft mogelijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

arrow Hotels kunnen voor logiesgasten openblijven.

Ook de eet- en drinkvoorzieningen voor dit type gast kunnen openblijven. Echter niet voor externe gasten zonder logies.

arrow Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

arrow Verbod om na 20:00 uur alcoholische dranken te verkopen en na 20:00 uur te bezitten of gebruiken in openbare ruimtes.

arrow Voor doorstroomlocaties alleen toegankelijk op basis van reservering en tijdvak.

Voor 'doorstroom locaties' zoals musea, pretparken etc. geldt: bezoeken kan alleen op basis van reservering en tijdvak.

arrow Sportkantines blijven dicht en sportpubliek is verboden.

arrow Evenementen zijn verboden.

arrow Sluiting detailhandel om 20:00 uur en geen koopavond (m.u.v. levensmiddelenbranche).

arrow Maximale groepsgrootte van 4 personen met inachtneming van 1,5 meter (m.u.v. huishoudens).

Er geldt een maximum van 4 personen per gezelschap. Voor groepen uit hetzelfde huishouden is er geen beperking wat groepsgrootte betreft.

Feesten en partijen van meer dan 4 personen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een verjaardag, jubileum, geboorte, borrel, kunnen niet plaatsvinden. Dit geldt voor zowel binnen als buiten. Voor uitvaartplechtigheden en huwelijksvoltrekkingen bij de burgerlijke stand gelden uitzonderingen op deze regel.  

arrow Maximaal 30 personen binnen.

Voor binnen geldt een maximum van 30 personen. 

arrow Maximaal 30 personen buiten.

Voor buiten geldt een maximum van 30 personen. 

arrow Het bewaren van 1,5 meter afstand en extra aandacht voor hygiëne blijft van kracht.

Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Daarbij geldt te allen tijde: bij klachten, blijf thuis en laat u testen. 

arrow De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven.

Let op, op de persconferentie is aangegeven dat er extra wordt gehandhaafd op de maatregelen. Het is daarom nog belangrijker naleving van maatregelen te waarborgen. Wanneer u dit niet (juist) doet zijn boetes of verplichte sluiting zonder waarschuwing mogelijk.

arrow Mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes is aanstaande.

Voor nu geldt nog een dringend advies. Dit geldt ook voor het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Afhalen en bezorgen

arrow Van welke levertijd kan ik uitgaan bij een online bestelling?

Op het ogenblik is het door de coronacrisis extra druk bij PostNL. Doordat mensen thuisblijven en winkelketens de deuren sluiten, stijgt het aantal online bestellingen op dit moment sterk. We kunnen daardoor niet altijd aan de korte levertijd voldoen die u van ons gewend bent. Daarvoor vragen we u om begrip. Weet dat onze collega’s achter de schermen, zowel in onze magazijnen als bij onze vervoerders en de klantenservice, er alles aan doen om uw bestelling zo snel mogelijk bij u thuis te krijgen. Op het moment dat uw bestelling onderweg is, ontvangt u een Track & Trace-code van PostNL waarmee u de status van de levering kunt volgen.  

arrow Afhalen en bezorgen mag, maar houd anderhalve meter afstand

Sinds de uitbraak van het virus hebben we te maken met maatregelen die erop hebben toegezien dat veel horecabedrijven en evenementenlocatie gesloten zijn. Hetzelfde beeld zien we bij kantines en bedrijfsrestaurants. Het ziet ernaar uit dat de maatregelen niet op 6 april worden ingetrokken. De datum van 1 juni lijkt nu de datum waarop de overheid de maatregelen zal versoepelen. Maar dat is nog onduidelijk en hangt af van het effect ervan. Direct heeft een en ander invloed op de financiële situatie van de gesloten bedrijven en hoe langer de sluiting voortduurt, hoe groter de schade. Voor sommige horecabedrijven kan het een uitkomst zijn om nu te starten met delivery en afhalen van producten. Als u wilt starten met deze activiteiten, kunnen wij u helpen met het aanleveren van verpakkingsmaterialen en u bijstaan met advies. Vanuit een groot aantal relaties van ons, zien we dat deze activiteiten succesvol kunnen worden opgepakt, met goede omzetten tot gevolg. Het is daarbij wel van belang is om de opgelegde maatregelen strikt op te volgen.

 

Wat zijn de regels?

·        Communiceer duidelijk wat de regels zijn in jouw horecabedrijf.

·        Laat zo min mogelijk klanten in je vestiging zodat zij ten alle tijden 1,5 meter afstand kunnen houden. Maak bijvoorbeeld met tape vlakken op de vloer.

·        Klanten mogen niet in de vestiging eten.

·        Voer indien nodig een deurbeleid.

·        Tip: laat klanten via de bestelsite hun bestelling plaatsen. Dan is er al betaald en kan je de afhaaltijden beter reguleren.

 

arrow Maatregelen m.b.t. uw medewerkers

Indien uw bedrijf zich toespitst op afhalen en bezorgen, gelden regels voor de werksituatie voor uw  medewerkers. Het waarborgen van de minimale afstand tussen medewerkers is niet eenvoudig en vergt maatwerk. Je kunt medewerkers van elkaar afschermen door hun vaste werkplekken te geven en deze van elkaar te scheiden met bijvoorbeeld plexiglas en markeringen op de vloer met tape.

Wij hebben vernomen dat diverse handhavers kritiek uitten op het beleid om medewerkers te laten eten op plekken die normaal toegankelijk zijn voor gasten.

Samengevat voor medewerkers:

·        Ook medewerkers moeten zich aan de gepaste afstand houden.

·        Zet medewerkers op een vaste positie

·        Hang een scherm (ademschot) aan het plafond tussen de medewerkers

·        Handschoenen kan bijdragen aan de beeldvorming

·        Laat medewerkers niet in het zicht eten

·        Bezorgers die wachten niet bij elkaar laten zitten

Gemeentelijke regelingen

arrow Voor ondernemers met liquiditeitsproblemen

Voor ondernemers die in liquiditeitsproblemen komen, hebben veel gemeenten een loket geopend. De bijzondere bijstand zelfstandigen is in bepaalde gemeenten een mogelijkheid om liquiditeit te vergaren. Bovendien hebben enkele gemeenten regelingen getroffen ten aanzien van de gemeentelijke heffingen. Deze vind je op de belastingpagina van je gemeente. Hierbij staat vermeld of er uitstel mogelijk is en hoe deze aan te vragen. Kijk op de website van je gemeente of van een dergelijke regelingen gebruikt gemaakt kan worden. 

Lavazza Training Centers

arrow De Lavazza Training Centers zijn tijdelijk gesloten

De deuren van de drie Lavazza Training Centers in Oostzaan, Breda en Oosterwolde zijn wederom tot nader order gesloten. Wij nemen onze verantwoordelijk, aan u het verzoek dat ook te doen: blijf bij klachten thuis en laat u testen.

Vragen over de huidige situatie?

Neem in dat geval contact op met onze klantenservice:

Telefoon
+31 (0)75 655 57 97